مطالعه تأثیر اعلام سود بر عدم تقارن اطلاعاتی شرکت ها با تأکید بر بعضی از ویژگی‌های گزارشگری مالی

قسمتی از متن پایان نامه :

3-1- مقدمه

رشد و توسعه هر کشوری مستلزم به‌کارگیری منابع در شکل بهینه و هدایت آنها در مسیری صحیح می باشد. در هر جامعه‌ای، نهادهایی می‌توانند در جهت تحقق این هدف گام برداشته و تأثیر موثری را در این راه اعمال کنند. بازارهای سرمایه و نهادهای مربوط به آنها، یکی از مهم‌ترین عوامل موثر در این فرآیند هستند. فراهم آوردن اطلاعات حسابداری مربوط و صحیح  این  امکان را فراهم می‌سازد تا سرمایه‌گذاران به ارزیابی سود و توان بالقوه رشد و همچنین ریسک ناشی از  سیاست‌های  سرمایه‌گذاری شرکتها بپردازند تجزیه و تحلیل صورت‌های مالی و اقلامی که بر پیش‌بینی‌های سرمایه‌گذاران تاثیر می‌گذارد و ارائه پیشنهادات صحیح برای تصمیم گیرهای درست از گزارشات مالی شرکت‌ها از نتایج تحقیقات در بازار سرمایه ایران خواهد بود. بازار بورس اوراق بهادار تهران مهم‌ترین و اصلی‌ترین مرکز برای مبادلات سرمایه‌ای تعبیر می گردد. بی‌شک فعالیت درست و صحیح آن میتواند تأثیر موثری در تخصیص بهینه منابع در سطح کلان اقتصادی داشته باشد و موجبات رشد و توسعه اقتصادی کشور را فراهم نماید.

پایه هر دانشی، روش شناخت آن می باشد و اعتبار و ارزش قوانین هر علمی به روش‌شناختی مبتنی بوده که در آن علم به کار می رود. پس دست­یابی به هدف‌های پژوهش میسر نخواهد بود مگر زمانی که جستجوی شناخت با روش‌شناسی[1] درست صورت پذیرد (خاکی،1384).

در این فصل آغاز نوع روش تحقیقی که در این پژوهش به‌کاررفته می باشد تبیین داده می گردد سپس روش‌شناسی پژوهش شامل قلمرو زمانی و مکانی، جامعه و نمونه آماری و روش گردآوری و تجزیه و تحلیل اطلاعات و متغیرهای پژوهش و نحوه اندازه‌گیری آنها مورد بحث قرار خواهد گرفت.

3-2- روش‌شناسی پژوهش

پژوهش حاضر جزء پژوهش‌های تجربی حسابداری می‌باشد؛ و روش پژوهش توصیفی و از نوع همبستگی می باشد. توصیفی به این دلیل که هدف آن توصیف کردن شرایط یا پدیده‌های مورد مطالعه می باشد و برای شناخت بیشتر شرایط موجود می باشد و همبستگی به دلیل اینکه در این پژوهش ارتباط بین متغیرها مورد نظر می باشد. پژوهش حاضر به مطالعه روابط بین متغیرها پرداخته و در پی اثبات وجود این ارتباط در شرایط کنونی براساس داده‌های تاریخی می باشد. پس می‌توان آن را از نوع علی پس رویدادی طبقه‌بندی نمود. در اینگونه تحقیقات، محقق به مطالعه علت و معلول (متغیر وابسته و متغیر مستقل) پس از وقوع می‌پردازد. در این تحقیقات بین متغیرها یک ارتباط آماری هست که هدف مطالعه این ارتباط می باشد. این پژوهش به لحاظ هدف، کاربردی می باشد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

[1]– Methedolgy

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 پرسش های پژوهش:

مطالعات اولیه و مطالعه متون نظری موجود و مطالب ارائه‌شده در قسمت تشریح و اظهار مسئله سؤالات متعددی را به ذهن متبادر می کند. در پژوهش حاضر به دنبال پاسخ به پرسش‌های زیر به عنوان سؤالات اصلی پژوهش هستیم:

با در نظر داشتن عنوان پژوهش و هدف محقق از انجام آن فرضیاتی به تبیین زیر تدوین‌شده می باشد:

  1. هر چه هزینه‌های غیرقابل‌پیش‌بینی بالاتر باشد؛ با اعلام سود سالیانه، دامنه قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام چه تغییری می کند؟
  2. هر چه هزینه‌های غیرقابل‌پیش‌بینی بالاتر باشد؛ با اعلام سود سالیانه، عمق بازار چه تغییری می کند؟
  3. هر چه اقلام تعهدی بالاتر باشد؛ با اعلام سود سالیانه، دامنه قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام چه تغییری می کند؟
  4. هر چه اقلام تعهدی بالاتر باشد؛ با اعلام سود سالیانه، عمق بازارچه تغییری می کند؟
  5. هر چه خطای پیش‌بینی سود بالاتر باشد؛ با اعلام سود سالیانه، دامنه قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام چه تغییری می کند؟
  6. هر چه خطای پیش‌بینی سود بالاتر باشد؛ با اعلام سود سالیانه، عمق بازار چه تغییری می کند؟

مطالعه تأثیر اعلام سود بر عدم تقارن اطلاعاتی شرکت ها با تأکید بر بعضی از ویژگی‌های گزارشگری مالی

پایان نامه - تز - رشته حسابداری